Có 1 kết quả:

bổng
Âm Nôm: bổng
Unicode: U+2B837
Tổng nét: 13
Bộ: nhất 一 (+12 nét)
Độ thông dụng trong Hán ngữ cổ: rất thấp
Độ thông dụng trong tiếng Trung hiện đại: rất thấp

1/1

bổng

phồn thể

Từ điển Trần Văn Kiệm

(Chưa có giải nghĩa)