Có 1 kết quả:

dâng
Âm Nôm: dâng
Unicode: U+2B83F
Tổng nét: 15
Bộ: nhất 一 (+14 nét)
Độ thông dụng trong Hán ngữ cổ: rất thấp
Độ thông dụng trong tiếng Trung hiện đại: rất thấp

1/1

dâng

phồn thể

Từ điển Trần Văn Kiệm

dâng hương, hiến dâng; nước dâng cao