Có 1 kết quả:

giữa
Âm Nôm: giữa
Tổng nét: 8
Bộ: cổn 丨 (+7 nét)
Unicode: U+2B847
Độ thông dụng trong Hán ngữ cổ: rất thấp
Độ thông dụng trong tiếng Trung hiện đại: rất thấp

1/1

giữa

phồn thể

Từ điển Trần Văn Kiệm

ở giữa; giữa chừng