Có 1 kết quả:

cuốn
Âm Nôm: cuốn
Tổng nét: 15
Bộ: cổn 丨 (+14 nét)
Unicode: U+2B84C
Độ thông dụng trong Hán ngữ cổ: rất thấp
Độ thông dụng trong tiếng Trung hiện đại: rất thấp

1/1

cuốn

phồn thể

Từ điển Trần Văn Kiệm

bánh cuốn; cuốn chỉ; cuốn gói