Có 1 kết quả:

chuỗi
Âm Nôm: chuỗi
Unicode: U+2B84E
Tổng nét: 22
Bộ: cổn 丨 (+21 nét)
Độ thông dụng trong Hán ngữ cổ: rất thấp
Độ thông dụng trong tiếng Trung hiện đại: rất thấp

1/1

chuỗi

phồn thể

Từ điển Trần Văn Kiệm

chuỗi ngày, chuỗi ngọc; xâu chuỗi