Có 1 kết quả:

nảy
Âm Nôm: nảy
Unicode: U+2B850
Tổng nét: 5
Bộ: chủ 丶 (+4 nét)
Độ thông dụng trong Hán ngữ cổ: rất thấp
Độ thông dụng trong tiếng Trung hiện đại: rất thấp

1/1

nảy

phồn thể

Từ điển Trần Văn Kiệm

nảy nở