Có 1 kết quả:

cái
Âm Nôm: cái
Tổng nét: 7
Bộ: nhân 人 (+6 nét)
Unicode: U+2B854
Độ thông dụng trong Hán ngữ cổ: rất thấp
Độ thông dụng trong tiếng Trung hiện đại: rất thấp

1/1

cái

phồn thể

Từ điển Trần Văn Kiệm

cái nhà