Có 1 kết quả:

nấy
Âm Nôm: nấy
Tổng nét: 11
Bộ: triệt 丿 (+10 nét)
Unicode: U+2B85D
Độ thông dụng trong Hán ngữ cổ: rất thấp
Độ thông dụng trong tiếng Trung hiện đại: rất thấp

1/1

nấy

phồn thể

Từ điển Trần Văn Kiệm

ai nấy