Có 1 kết quả:

mãi
Âm Nôm: mãi
Tổng nét: 15
Bộ: triệt 丿 (+14 nét)
Unicode: U+2B860
Độ thông dụng trong Hán ngữ cổ: rất thấp
Độ thông dụng trong tiếng Trung hiện đại: rất thấp

1/1

mãi

phồn thể

Từ điển Trần Văn Kiệm

mãi mãi