Có 1 kết quả:

Âm Nôm:
Unicode: U+2B86A
Tổng nét: 10
Bộ: ất 乙 (+9 nét)
Độ thông dụng trong Hán ngữ cổ: rất thấp
Độ thông dụng trong tiếng Trung hiện đại: rất thấp

1/1

phồn thể

Từ điển Trần Văn Kiệm

mù mắt, đui mù