Có 1 kết quả:

giàu
Âm Nôm: giàu
Unicode: U+2B86F
Tổng nét: 13
Bộ: ất 乙 (+12 nét)
Độ thông dụng trong Hán ngữ cổ: rất thấp
Độ thông dụng trong tiếng Trung hiện đại: rất thấp

1/1

giàu

phồn thể

Từ điển Trần Văn Kiệm

giàu có, giàu sụ