Có 1 kết quả:

hả
Âm Nôm: hả
Unicode: U+2B872
Tổng nét: 7
Bộ: nhị 二 (+5 nét)
Độ thông dụng trong Hán ngữ cổ: rất thấp
Độ thông dụng trong tiếng Trung hiện đại: rất thấp

1/1

hả

phồn thể

Từ điển Trần Văn Kiệm

hả (số 5)