Có 1 kết quả:

nhẹ
Âm Nôm: nhẹ
Unicode: U+2B878
Tổng nét: 16
Bộ: nhị 二 (+14 nét)
Độ thông dụng trong Hán ngữ cổ: rất thấp
Độ thông dụng trong tiếng Trung hiện đại: rất thấp

1/1

nhẹ

phồn thể

Từ điển Trần Văn Kiệm

nhẹ nhàng