Có 1 kết quả:

phật
Âm Nôm: phật
Tổng nét: 6
Bộ: nhân 人 (+4 nét)
Unicode: U+2B88B
Độ thông dụng trong Hán ngữ cổ: rất thấp
Độ thông dụng trong tiếng Trung hiện đại: rất thấp

1/1

phật

phồn thể

Từ điển Trần Văn Kiệm

đức phật, phật giáo