Có 1 kết quả:

cần
Âm Nôm: cần
Tổng nét: 6
Bộ: nhân 人 (+4 nét)
Unicode: U+2B88D
Độ thông dụng trong Hán ngữ cổ: rất thấp
Độ thông dụng trong tiếng Trung hiện đại: rất thấp

1/1

cần

phồn thể

Từ điển Trần Văn Kiệm

(Chưa có giải nghĩa)