Có 1 kết quả:

dửng
Âm Nôm: dửng
Tổng nét: 7
Bộ: nhân 人 (+5 nét)
Unicode: U+2B896
Độ thông dụng trong Hán ngữ cổ: rất thấp
Độ thông dụng trong tiếng Trung hiện đại: rất thấp

1/1

dửng

phồn thể

Từ điển Trần Văn Kiệm

dửng dưng; dửng mỡ