Có 1 kết quả:

ấy
Âm Nôm: ấy
Tổng nét: 8
Bộ: nhân 人 (+6 nét)
Unicode: U+2B89A
Độ thông dụng trong Hán ngữ cổ: rất thấp
Độ thông dụng trong tiếng Trung hiện đại: rất thấp

1/1

ấy

phồn thể

Từ điển Trần Văn Kiệm

việc ấy