Có 1 kết quả:

liền
Âm Nôm: liền
Tổng nét: 9
Bộ: nhân 人 (+7 nét)
Unicode: U+2B8A7
Độ thông dụng trong Hán ngữ cổ: rất thấp
Độ thông dụng trong tiếng Trung hiện đại: rất thấp

1/1

liền

phồn thể

Từ điển Trần Văn Kiệm

liền làm