Có 1 kết quả:

thay
Âm Nôm: thay
Tổng nét: 10
Bộ: nhân 人 (+8 nét)
Unicode: U+2B8BC
Độ thông dụng trong Hán ngữ cổ: rất thấp
Độ thông dụng trong tiếng Trung hiện đại: rất thấp

1/1

thay

phồn thể

Từ điển Trần Văn Kiệm

đổi thay