Có 1 kết quả:

ớn
Âm Nôm: ớn
Tổng nét: 11
Bộ: nhân 人 (+9 nét)
Unicode: U+2B8C3
Độ thông dụng trong Hán ngữ cổ: rất thấp
Độ thông dụng trong tiếng Trung hiện đại: rất thấp

1/1

ớn

phồn thể

Từ điển Trần Văn Kiệm

ớn lạnh