Có 1 kết quả:

lại
Âm Nôm: lại
Tổng nét: 14
Bộ: nhân 人 (+12 nét)
Unicode: U+2B8DA
Độ thông dụng trong Hán ngữ cổ: rất thấp
Độ thông dụng trong tiếng Trung hiện đại: rất thấp

1/1

lại

phồn thể

Từ điển Trần Văn Kiệm

đi lại