Có 1 kết quả:

ngài
Âm Nôm: ngài
Tổng nét: 15
Bộ: nhân 人 (+13 nét)
Unicode: U+2B8E3
Độ thông dụng trong Hán ngữ cổ: rất thấp
Độ thông dụng trong tiếng Trung hiện đại: rất thấp

1/1

ngài

phồn thể

Từ điển Trần Văn Kiệm

các ngài