Có 1 kết quả:

vươn
Âm Nôm: vươn
Unicode: U+2B8F0
Tổng nét: 16
Bộ: nhân 人 (+14 nét)
Độ thông dụng trong Hán ngữ cổ: rất thấp
Độ thông dụng trong tiếng Trung hiện đại: rất thấp

1/1

vươn

phồn thể

Từ điển Trần Văn Kiệm

vươn lên