Có 1 kết quả:

súi
Âm Nôm: súi
Tổng nét: 17
Bộ: nhân 人 (+15 nét)
Unicode: U+2B8F8
Độ thông dụng trong Hán ngữ cổ: rất thấp
Độ thông dụng trong tiếng Trung hiện đại: rất thấp

1/1

súi

phồn thể

Từ điển Trần Văn Kiệm

súi giục