Có 1 kết quả:

mấy
Âm Nôm: mấy
Unicode: U+2B8FF
Tổng nét: 18
Bộ: nhân 人 (+16 nét)
Độ thông dụng trong Hán ngữ cổ: rất thấp
Độ thông dụng trong tiếng Trung hiện đại: rất thấp

1/1

mấy

phồn thể

Từ điển Trần Văn Kiệm

mấy khi, mấy bữa, mấy lúc