Có 1 kết quả:

thẳng
Âm Nôm: thẳng
Unicode: U+2B901
Tổng nét: 18
Bộ: mục 目 (+13 nét)
Độ thông dụng trong Hán ngữ cổ: rất thấp
Độ thông dụng trong tiếng Trung hiện đại: rất thấp

1/1

thẳng

phồn thể

Từ điển Trần Văn Kiệm

thẳng thắn