Có 1 kết quả:

thói
Âm Nôm: thói
Tổng nét: 18
Bộ: nhân 人 (+17 nét)
Unicode: U+2B908
Độ thông dụng trong Hán ngữ cổ: rất thấp
Độ thông dụng trong tiếng Trung hiện đại: rất thấp

1/1

thói

phồn thể

Từ điển Trần Văn Kiệm

lề thói