Có 1 kết quả:

trọn
Âm Nôm: trọn
Tổng nét: 21
Bộ: nhân 人 (+19 nét)
Unicode: U+2B90D
Độ thông dụng trong Hán ngữ cổ: rất thấp
Độ thông dụng trong tiếng Trung hiện đại: rất thấp

1/1

trọn

phồn thể

Từ điển Trần Văn Kiệm

trọn vẹn, trọn buổi