Có 1 kết quả:

xếch
Âm Nôm: xếch
Tổng nét: 21
Bộ: nhân 人 (+19 nét)
Unicode: U+2B911
Độ thông dụng trong Hán ngữ cổ: rất thấp
Độ thông dụng trong tiếng Trung hiện đại: rất thấp

1/1

xếch

phồn thể

Từ điển Trần Văn Kiệm

lông mày xếch ngược