Có 1 kết quả:

thoải
Âm Nôm: thoải
Tổng nét: 22
Bộ: nhân 人 (+21 nét)
Unicode: U+2B913
Độ thông dụng trong Hán ngữ cổ: rất thấp
Độ thông dụng trong tiếng Trung hiện đại: rất thấp

1/1

thoải

phồn thể

Từ điển Trần Văn Kiệm

mái nhà thoai thoải