Có 2 kết quả:

xiêu         
Âm Nôm: xiêu,          
Tổng nét: 24
Bộ: nhân 人 (+22 nét)
Unicode: U+2B915
Độ thông dụng trong Hán ngữ cổ: rất thấp
Độ thông dụng trong tiếng Trung hiện đại: rất thấp

1/2

xiêu

phồn thể

Từ điển Trần Văn Kiệm

siêu lòng

         

phồn thể

Từ điển Trần Văn Kiệm

(Chưa có giải nghĩa)