Có 3 kết quả:

hắthớtngắt
Âm Nôm: hắt, hớt, ngắt
Tổng nét: 3
Bộ: băng 冫 (+1 nét)
Unicode: U+2B93E
Độ thông dụng trong Hán ngữ cổ: rất thấp
Độ thông dụng trong tiếng Trung hiện đại: rất thấp

1/3

hắt

phồn thể

Từ điển Trần Văn Kiệm

hắt hiu, heo hắt

hớt

phồn thể

Từ điển Trần Văn Kiệm

hớt váng mỡ

ngắt

phồn thể

Từ điển Trần Văn Kiệm

lạnh ngắt, ngắt lời