Có 1 kết quả:

nguẩy
Âm Nôm: nguẩy
Tổng nét: 8
Bộ: băng 冫 (+7 nét)
Unicode: U+2B94A
Độ thông dụng trong Hán ngữ cổ: rất thấp
Độ thông dụng trong tiếng Trung hiện đại: rất thấp

1/1

nguẩy

phồn thể

Từ điển Trần Văn Kiệm

nguây nguẩy