Có 1 kết quả:

lùng
Âm Nôm: lùng
Tổng nét: 9
Bộ: băng 冫 (+7 nét)
Unicode: U+2B94C
Độ thông dụng trong Hán ngữ cổ: rất thấp
Độ thông dụng trong tiếng Trung hiện đại: rất thấp

1/1

lùng

phồn thể

Từ điển Trần Văn Kiệm

lạnh lùng