Có 1 kết quả:

may
Âm Nôm: may
Tổng nét: 10
Bộ: băng 冫 (+8 nét)
Unicode: U+2B94F
Độ thông dụng trong Hán ngữ cổ: rất thấp
Độ thông dụng trong tiếng Trung hiện đại: rất thấp

1/1

may

phồn thể

Từ điển Trần Văn Kiệm

may mắn, rủi may