Có 1 kết quả:

cắt
Âm Nôm: cắt
Tổng nét: 13
Bộ: băng 冫 (+11 nét)
Unicode: U+2B958
Độ thông dụng trong Hán ngữ cổ: rất thấp
Độ thông dụng trong tiếng Trung hiện đại: rất thấp

1/1

cắt

phồn thể

Từ điển Trần Văn Kiệm

lạnh như cắt da cắt thịt