Có 1 kết quả:

toát
Âm Nôm: toát
Tổng nét: 15
Bộ: băng 冫 (+13 nét)
Unicode: U+2B95C
Độ thông dụng trong Hán ngữ cổ: rất thấp
Độ thông dụng trong tiếng Trung hiện đại: rất thấp

1/1

toát

phồn thể

Từ điển Trần Văn Kiệm

lạnh toát