Có 1 kết quả:

tợn
Âm Nôm: tợn
Unicode: U+2B965
Tổng nét: 12
Bộ: khảm 凵 (+10 nét)
Độ thông dụng trong Hán ngữ cổ: rất thấp
Độ thông dụng trong tiếng Trung hiện đại: rất thấp

1/1

tợn

phồn thể

Từ điển Trần Văn Kiệm

táo tợn