Có 1 kết quả:

ngổ
Âm Nôm: ngổ
Unicode: U+2B969
Tổng nét: 13
Bộ: khảm 凵 (+11 nét)
Độ thông dụng trong Hán ngữ cổ: rất thấp
Độ thông dụng trong tiếng Trung hiện đại: rất thấp

1/1

ngổ

phồn thể

Từ điển Trần Văn Kiệm

ngổ ngáo, ngỗ ngược