Có 1 kết quả:

dữ
Âm Nôm: dữ
Tổng nét: 14
Bộ: khảm 凵 (+12 nét)
Unicode: U+2B96A
Độ thông dụng trong Hán ngữ cổ: rất thấp
Độ thông dụng trong tiếng Trung hiện đại: rất thấp

1/1

dữ

phồn thể

Từ điển Trần Văn Kiệm

(Chưa có giải nghĩa)