Có 1 kết quả:

oóc
Âm Nôm: oóc
Unicode: U+2B96B
Tổng nét: 14
Bộ: khảm 凵 (+12 nét)
Độ thông dụng trong Hán ngữ cổ: rất thấp
Độ thông dụng trong tiếng Trung hiện đại: rất thấp

1/1

oóc

phồn thể

Từ điển Trần Văn Kiệm

eo oóc