Có 1 kết quả:

hăng
Âm Nôm: hăng
Unicode: U+2B96E
Tổng nét: 19
Bộ: khảm 凵 (+17 nét)
Độ thông dụng trong Hán ngữ cổ: rất thấp
Độ thông dụng trong tiếng Trung hiện đại: rất thấp

1/1

hăng

phồn thể

Từ điển Trần Văn Kiệm

hăng máu, hung hăng