Có 1 kết quả:

vẽ
Âm Nôm: vẽ
Unicode: U+2B96F
Tổng nét: 19
Bộ: khảm 凵 (+17 nét)
Độ thông dụng trong Hán ngữ cổ: rất thấp
Độ thông dụng trong tiếng Trung hiện đại: rất thấp

1/1

vẽ

phồn thể

Từ điển Trần Văn Kiệm

ăn bánh vẽ