Có 1 kết quả:

lức
Âm Nôm: lức
Unicode: U+2B9A8
Tổng nét: 8
Bộ: mễ 米 (+2 nét)
Độ thông dụng trong Hán ngữ cổ: rất thấp
Độ thông dụng trong tiếng Trung hiện đại: rất thấp

1/1

lức

phồn thể

Từ điển Trần Văn Kiệm

gạo lức