Có 1 kết quả:

cưu
Âm Nôm: cưu
Unicode: U+2B9AC
Tổng nét: 9
Bộ: lực 力 (+7 nét)
Độ thông dụng trong Hán ngữ cổ: rất thấp
Độ thông dụng trong tiếng Trung hiện đại: rất thấp

1/1

cưu

phồn thể

Từ điển Trần Văn Kiệm

cưu hờn, cưu oán