Có 1 kết quả:

chữa
Âm Nôm: chữa
Unicode: U+2B9B5
Tổng nét: 12
Bộ: lực 力 (+10 nét)
Độ thông dụng trong Hán ngữ cổ: rất thấp
Độ thông dụng trong tiếng Trung hiện đại: rất thấp

1/1

chữa

phồn thể

Từ điển Trần Văn Kiệm

chữa bệnh, chạy chữa; chữa cháy