Có 1 kết quả:

siêng
Âm Nôm: siêng
Unicode: U+2B9BD
Tổng nét: 17
Bộ: lực 力 (+15 nét)
Độ thông dụng trong Hán ngữ cổ: rất thấp
Độ thông dụng trong tiếng Trung hiện đại: rất thấp

1/1

siêng

phồn thể

Từ điển Trần Văn Kiệm

siêng năng