Có 1 kết quả:

năng
Âm Nôm: năng
Unicode: U+2B9C7
Tổng nét: 4
Bộ: tỷ 匕 (+2 nét)
Độ thông dụng trong Hán ngữ cổ: rất thấp
Độ thông dụng trong tiếng Trung hiện đại: rất thấp

1/1

năng

phồn thể

Từ điển Trần Văn Kiệm

khả năng, năng động