Có 1 kết quả:

suốt
Âm Nôm: suốt
Unicode: U+2B9E6
Tổng nét: 14
Bộ: thập 十 (+12 nét)
Độ thông dụng trong Hán ngữ cổ: rất thấp
Độ thông dụng trong tiếng Trung hiện đại: rất thấp

1/1

suốt

phồn thể

Từ điển Trần Văn Kiệm

suốt dọc đường, suốt ngày