Có 1 kết quả:

lên
Âm Nôm: lên
Unicode: U+2B9E7
Tổng nét: 14
Bộ: thập 十 (+13 nét)
Độ thông dụng trong Hán ngữ cổ: rất thấp
Độ thông dụng trong tiếng Trung hiện đại: rất thấp

1/1

lên

phồn thể

Từ điển Trần Văn Kiệm

lên trên; đi lên